Vidar Jakobsen

Takstmann
Ansatt i Takstforum Nord AS siden 2015.

Sertifisering

  • Skadetaksering med løsøre og skjønn.
  • Naturskadetaksering – Norsk Naturskadepool.
  • Naturskade - L-dir.
  • Skjønn. 

Utdanning:

  • 3-årig videregående skole.
  • Svennebrev tømrer.
  • Grunnkurs taksering.
  • Skadetaksering med løsøre og skjønn.
  • Naturskadeopplæring T2.
  • Diverse tilleggskurs.