AUTORISASJON

Her finner du en oversikt over våre autorisasjoner:

  • Bolig verdi.
  • Bolig tilstand.
  • TEGoVA Residential Valuer (TRV).
  • Næring.
  • Skade.
  • Skjønn.
  • Naturskadetaksering (L.dir.).
  • Naturskade (NP).