VÅRE TJENESTER

Her finner du en oversikt over våre tjenester: 

 • Skadetaksering.
 • Naturskade.
 • Skjønn.
 • Forhåndstakst.
 • Verditakst bolig.
 • Verditakst fritidsbolig.
 • Verditakst næring.
 • Verditakst ubebygd tomt.
 • Tilstand-/boligsalgsrapporter.
 • Reklamasjoner.
 • Oppfølging skadesaker.
 • Verdivurdering.
 • Bistand ved overtagelse/ferdigbefaring.

Priser: 

Timesatser 1.250,- til 1500,- eks mva pr time.