Sture J. Pettersen

Takstmann
36 år i byggebransjen og over 25 år innfor taksering.

Lang og variert erfaring fra organisasjonsarbeid.

Sertifisering

 • Verditaksering av boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer.
 • Tilstandsrapport boliger.
 • Skadetaksering.
 • Naturskadetaksering – Norsk Naturskadepool.
 • Naturskade - L-dir.
 • Skjønn.

Utdanning:

 • Yrkesfaglig utdannelse og fagbrev som tømrer.
 • Diverse fag fra Distriktshøgskolen i Bodø DH.
 • Takstøkonomiutdannelse 1994.
 • Eiendomsutdannelse 1995.
 • Mange tilleggskurs innfor taksering og eiendomsøkonomi.

Takstmann

958 47 879

sp@takstforumnord.no

36 år i byggebransjen og over 25 år innfor taksering.

Lang og variert erfaring fra organisasjonsarbeid.

Sertifisering

 • Verditaksering av boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer.
 • Tilstandsrapport boliger.
 • Skadetaksering.
 • Naturskadetaksering – Norsk Naturskadepool.
 • Naturskade - L-dir.
 • Skjønn. 

Utdanning:

 • Yrkesfaglig utdannelse og fagbrev som tømrer.
 • Diverse fag fra Distriktshøgskolen i Bodø DH.
 • Takstøkonomiutdannelse 1994.
 • Eiendomsutdannelse 1995.
 • Mange tilleggskurs innfor taksering og eiendomsøkonomi.

Sture J. Pettersen

Takstmann
36 år i byggebransjen og over 25 år innfor taksering.

Lang og variert erfaring fra organisasjonsarbeid.

Sertifisering

 • Verditaksering av boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer.
 • Tilstandsrapport boliger.
 • Skadetaksering.
 • Naturskadetaksering – Norsk Naturskadepool.
 • Naturskade - L-dir.
 • Skjønn.

Utdanning:

 • Yrkesfaglig utdannelse og fagbrev som tømrer.
 • Diverse fag fra Distriktshøgskolen i Bodø DH.
 • Takstøkonomiutdannelse 1994.
 • Eiendomsutdannelse 1995.
 • Mange tilleggskurs innfor taksering og eiendomsøkonomi.

Sture J. Pettersen

Takstmann
36 år i byggebransjen og over 25 år innfor taksering.

Lang og variert erfaring fra organisasjonsarbeid.

Sertifisering

 • Verditaksering av boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer.
 • Tilstandsrapport boliger.
 • Skadetaksering.
 • Naturskadetaksering – Norsk Naturskadepool.
 • Naturskade - L-dir.
 • Skjønn.

Utdanning:

 • Yrkesfaglig utdannelse og fagbrev som tømrer.
 • Diverse fag fra Distriktshøgskolen i Bodø DH.
 • Takstøkonomiutdannelse 1994.
 • Eiendomsutdannelse 1995.
 • Mange tilleggskurs innfor taksering og eiendomsøkonomi.