Nina Brekke

Sekretær
Ansatt i Takstforum Nord AS siden 2021

Sekretærtjenester – sentralbord, fakturering, arkiv m.v.